Sp 112 NL

From Htmlpedia
Jump to: navigation, search

OpenSP: Dubbelle specificatie van attribuut ...

Oorzaak:

You have specified an attribute more than once. Bijvoorbeeld, er is twee keer de "height" attribuut gespecificeerd in dezelfde "img" tag.

Voorbeeld:

Bad<image src="example.png" height="55" width="55" height="55">
Good<image src="example.png" height="55" width="55">

Oplossing:

Verwijder het dubbele attribuut.

Referenties: