Tidy 1 NL

From Htmlpedia
Jump to: navigation, search

Tidy: Waarschuwing: entiteit "..." eindigt niet met ";"

Oorzaak:

Deze fout wordt veroorzaakt door onjuist beeindigde HTML-entiteiten (en).

In HTML 4, is dit slechts een waarschuwing of advies (en) en geen fout. Echter in XHTML, is dit een fout.

Voorbeeld:

entiteit "&nbsp" eindigt niet met ";"

BadEnkele &nbsp &nbsp spaties
GoodEnkele   spaties

Oplossing:

Voeg ";" toe aan het eind van elke entiteit.

Referenties: