Tidy 1 SE

From Htmlpedia
Jump to: navigation, search

Tidy:Meddelande: Specialtecken "..." avslutades inte med ";"

Orsak:

Detta fel är orsakat av ett felaktigt avslutat specialtecken (character entity).

I HTML 4, är detta bara ett påpekande eller rekommendation, inte ett fel. I XHTML, är det emellertid ett fel.

Exempel:

Specialtecken "&nbsp" avslutades inte med ";"

BadNågra &nbsp &nbsp mellanslag
GoodNågra    mellanslag

Lösning:

Lägg till ett ";" efter varje specialtecken.

Referenser: