Tidy 2 SE

From Htmlpedia
Jump to: navigation, search

Tidy: Meddelande: Numerisk teckenreferens "..." avslutades inte med ';'

Orsak:

Detta fel är orsakat av en felaktigt avslutad numerisk teckenreferens.

I HTML 4, är detta bara ett påpekande eller rekommendation, inte ett fel. I XHTML, är det emellertid ett fel.

Exempel:

Den numeriska teckenreferensen "&#160" avslutas inte med ";"

BadNågra &#160&#160 mellanslag
GoodNågra    mellanslag

Lösning:

Lägg till ett ";" efter varje numerisk teckenreferens.

Referenser: