Tidy 74 NL

From Htmlpedia
Jump to: navigation, search

Tidy: ... niet mogelijk om "name" waarde naar "id" te kopiëren.

Oorzaak:

In XHTML, het "name" attribuut is verouderd en vervangen door het "id" attribuut. Indien je beide atributen wilt gebruiken i.v.m. compabiliteit, dienen beide waardes gelijk te zijn. Deze fout ontstaat aleen waneer het "name" attribuut bestaat en tidy probeerde de waarde naar het "id" attribuut te kopiëren. Echter, dient een "id" te beginnen met een letter (A-Za-z) (en).

Voorbeeld:

Bad<a name="123456">...</a>
Bad<a id="123456">...</a>
Good<a id="my_link">...</a>
Good<a id="my_link" name="my_link">...</a>

Oplossing:

Gebruik "id" in plaats van "name" of gebruik allebei met dezelfde waarde.

Gebruik geen numerieke waardes voor "name"

Referenties: